factoring

işletmenin alacak hesaplarının finansmanında kullanılan bir mal veya hizmetin alışverişinden doğan alacak hakkının faktör adı verilen aracı kuruluşa devri anlamına gelen bir finansman tekniğidir.
a firmasinin kimi alacaklari vardir piyasadan.
b firmasi factoring i$i ile ugra$an firmadir.
c firmasi a firmasina borclu olan firmadir.

a firmasi b firmasina c firmasindan almasi gereken her $eyi olmasi gerekenden daha ucuza satar, cunku odemeyi erken ve sorunsuz alabilecektir. b firmasi yani factoring ile ugra$an firma a firmasina yani haklarini satin aldigi firmaya haklarindan daha az olan ve uzerinde anla$ma saglanilan parayi oder, c firmasindan zamani geldiginde a firmasinin kendisine devretmi$ oldugu alacaklari bir $ekilde tahsil eder.

al sana factoring i$te.

çekleri zamanından önce kırma i$lemini yapan $irketlere verilen isimdir. bunun kar$ılıgında yakla$ık %2’lik bir komisyon talep ederler.
en kısa tanımla (bkz:alacak temliki )yapan firmalar. finans sektörünün yoğun bakımıdır. 10 firma faktoring yapar, 1 firma çıkar diğer 9’u batar. bankalar ise acil servis olarak değerlendirilebilirler. pansuman yapıp gönderirler.